Voor als u (van) vogels houdt

De vereniging heeft sinds 1 november 2015 een nieuwe website:
www.vogelverenigingeckev.nl

De Eerste Culemborgse Kanarie en Exotenvereniging is opgericht in 1947 en bestaat dus nu bijna zeventig jaar.  De vereniging is aangesloten bij de Algemene Neder-landse Bond van Vogelhouders.
Leden ontvangen  maandelijks het kleurrijke blad Vogelvreugd thuis.
Daarnaast ontvangen leden het eigen verenigingsblad, dat regelmatig verschijnt. Dit blad wordt geschreven voor en door de leden en bevat naast verenigingsnieuws ook kweekverslagen en technische informatie.

De vereniging komt in het winterseizoen gemiddeld éénmaal per maand bij elkaar.
Op deze avonden worden onderlinge ervaringen
uitgewisseld of vertelt een deskundige iets over zijn specialisme.

Om de onderlinge gezelligheid te bevorderen wordt er in de winter ook regelmatig een klaverjas en jokeravond gehouden.

Daarnaast kunnen de leden via de vereniging de vaste voetringen bestellen, die het sluitende bewijs zijn dat U de vogels zelf heeft gekweekt (o.a. van belang voor de zgn wildzang en de vogels die onder de bepalingen van CITES vallen) Met deze ringen kunnen ze ook aan de tentoonstellingen deelnemen.

Dit is nog een deel van de oude website.
Via deze site kunt u vogelinformatie of
de oude clubbladen raadplegen.

Voor het laatst gewijzigd op: 14-3-2016

Telefoon: 06-348575749
E-mail: info@eckev.nl

Ons adres:
Uranusweg 19. 4105 JW Culemborg